EtusivuYritysesittelyPalvelut ja tuotteetHankkeet ja julkaisutYhteystiedot
Focus Main Point Oy
Julkaisut

 


Politiikan mahdollisuudesta valtuuston talousarviokokouksessa

Teos on akateeminen tutkimus ja samalla herkullinen kertomus poliittisesta budjettipäätöksenteosta 2000-luvun valtuustoissa.

Kyseessä on kirja, jonka jokaisen kuntapäättäjän tulisi ajatuksella lukea.

Teoksessa tarkastellaan mm. sitä, millaisin keinoin demokraattista päätöksentekoa hallitaan ja toimintaa ohjaillaan. Siis kenelle annetaan rahaa, kuka jää ilman ja millaisin perustein?


Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkasteltiin valtuustojen budjettipäätöksentekoa vuosituhansien taitteesta 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppupuolelle.

Demokratian toimivuuden ja poliittisen toiminnan kannalta tutkimustulokset ovat huolestuttavia. Ensinnäkin tutkimus osoittaa, että kaikenlainen talouspuhe on keskeinen päätöksenteon argumentti tilanteessa kuin tilanteessa. Toiseksi tutkimustyö osoitti, että kunnissa eletään jatkuvasti taloudellisesti kireitä aikoja. Näin siitä huolimatta, että jälkikäteen voi havaita, että kyseessä oli nimenomaan taloudellisen nousukauden päätöksenteko ja sitä tukevat argumentit. Kolmanneksi tutkimustyö nosti näkyviin jatkuvan muutoksen. Kunnissa toteutetaan kiihtyvällä tahdilla mitä erilaisimpia uudistuksia, jotka ovat useimmiten varsin hallintolähtöisiä. Mutta samaan aikaan valtavirran muutospyrkimyksistä poikkeavat uudet ja todella innovatiiviset avaukset pyritään kuitenkin siirtämään tai jopa ennakolta estämään. Tämä kaikki tehdään politiikalle tyypillisen välineen eli kielen ja puheen avulla.

Tutkimuksessa tendessiä nimitetään politiikan hallinnallistumiseksi.

Demokratian ja politiikan toimivuuden kannalta politiikan hallinnallistuminen ja pyrkimykset poliittisen toiminnan haltuunottoon ovat huolestuttavia. Näin siksi, että juuri silloin, kun eniten tarvittaisiin luovaa, vaihtoehtoja osoittavaa ja kyseenlaistavaa puhetapaa, vaaleilla valitut poliitikot näyttävät pidättäytyvän vallankäytöstä valmistelun ja hallinnollisen suunnitteluvallan hyväksi. Demokratiaa ja poliittista toimintaa koetun luottamuksen kannalta tendenssi on huolestuttava.

Voit tutustua kirjaan myös kustantajan sivuilla www.sosiaalikehitys.comTilaukset osoitteeseen info@focuspoint.fi

Hinta:
19,00€ + alv + postituskulutJulkaisut
Pdf-kirjat
Tutkimus- ja kehittämishankkeita
EtusivuYritysesittelyPalvelut ja tuotteetHankkeet ja julkaisutYhteystiedot
Focus Main Point Ltd - When you need strategic consulting for innovative solutions